Pengumuman

eWarga wajah Baru KDN Intranet


Sistem KDN Intranet telah bertukar wajah baru ke Sistem eWarga mulai 17 Ogos 2018. Sistem eWarga mempunyai Modul Bank Pengetahuan untuk kemudahan perkongsian maklumat bersama warga KDN dan Jabatan/Agensi.

Bagi tujuan capaian ke Sistem eWarga, warga KDN dan Jabatan/Agensi boleh menghubungi Bahagian Pengurusan Teknologi Maklumat (IT), KDN.